Verwijzers

Deze pagina is bedoeld voor huisartsen, medisch specialisten en andere professionals die verwijzen naar praktijk Nescio. Bent u patiënt en bent u op zoek naar informatie over hoe u zich bij de praktijk kan aanmelden of wat u nodig heeft voor een verwijzing? Klik dan hier.

Product en doelgroep

Praktijk Nescio biedt eerstelijns (basisGGZ) psychologische behandeling bij psychische klachten zoals angst en stemmingsproblematiek voor volwassenen met hersenletsel of andere hersenaandoeningen. Het kan gaan om acuut ontstane hersenaandoeningen door bijvoorbeeld CVA of TBI, of als gevolg van voortschrijdende ziekten zoals M.Parkinson of MS. Het doel van de behandeling is het verminderen van psychische klachten en het optimaliseren van psychisch welbevinden ondanks de uitdagingen die de hersenaandoening met zich mee kan brengen.

Wie zijn wij

Wij zijn Aafra Ter Horst, klinisch neuropsycholoog in opleiding, BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, basis VGCT-therapeut en Rosalie van der Aa, neuropsycholoog NIP en Cindy van de Moosdijk, GZ-psycholoog. Ons onderscheidend kenmerk is de expertise op het gebied van psychologische zorg binnen de doelgroep patiënten (volwassenen) met hersenaandoeningen.

Werkwijze & duur

De inhoudelijke focus van de behandelingen is state of the art neuropsychotherapie. Dit houdt in:

  1. Psycho-educatie over het hersenletsel of de hersendysfunctie.
  2. Algemene compensatiestrategieën bij cognitieve problemen.
  3. Een combinatie van psychologische behandelmethoden die geschikt is bij de doelgroep, te weten cognitieve gedragstherapie (CGT) en acceptance and commitment therapy (ACT). Meer specifiek is CGT gericht op het creëren van gezond psychisch gedrag alsmede realistische en helpende gedachten te creëren in moeilijke situaties. ACT richt zich ten eerste op het (her)vinden van een als zinvol ervaren bestaan door bewustwording van en actief gericht te zijn op kernwaarden. Ten tweede richt ACT zich op het omgaan met onvermijdelijke emoties zoals angst of verdriet.
  • Een partner en/of andere naasten worden betrokken bij de behandeling of een deel daarvan.
  • De behandeling wordt minstens voor 85% verzorgd door GZ-psycholoog A. Ter Horst en hoogstens 15% door basis(neuro)psycholoog R. van der Aa.

Het therapieproces duurt 8 tot 16 weken, met 8 wekelijkse of tweewekelijkse gespreksmomenten van 45 minuten.

Verwijsformulier

Om vergoeding te waarborgen dient een verwijzing aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Verwijzing richting basisGGZ.
  • Datum verwijzing.
  • Naam en AGB-code verwijzer.
  • Vermoeden DSM diagnose.

Hier vindt u een voorbeeld van een verwijsformulier: bekijk in PDF of in Word.

Wel vergoed

Onze psychologische behandelingen vallen onder de verzekerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) uit het basispakket. In een intake beoordelen wij of er sprake is van psychische problemen die in aanmerking komen voor vergoede behandeling. Een intake wordt altijd vergoed mits de patiënt naar ons is verwezen door een medisch specialist of de huisarts met het vermoeden van een psychische stoornis. Bij een restitutiepolis betreft de vergoeding 100%, bij een naturapolis ongeveer 75% van de totale kosten (max. 350 euro bij een behandeling van 10-12 sessies).

Niet vergoed

Er is binnen onze behandelingen altijd aandacht voor psycho-educatie en compensatiestrategieën bij de meest voorkomende cognitieve klachten. Als losstaande (mono) behandeling worden cognitieve trainingsmodules zoals geheugentraining echter binnen de GGZ niet vergoed. Indien gewenst kunnen wij een dergelijk pakket wel aanbieden. Dit moet dan door de patiënt zelf bekostigd worden (afhankelijk van het aantal sessies 300-600 euro, bedrag wordt vooraf bepaald). Er zijn revalidatiecentra (soms met noodzakelijk strenge toelatingscriteria) en, afhankelijk van de hulpvraag, ergotherapeuten die dergelijke trainingen wel als vergoede zorg kunnen leveren. Wij onderhouden goede contacten met centra in de regio en kunnen advies geven over doorverwijzing.