Kosten

Therapie

  • Therapie valt onder de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en wordt vergoed vanuit het basispakket.
  • Heeft u een restitutiepolis? De kosten worden dan volledig vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Heeft u een naturapolis? Dan wordt ongeveer 75% vergoed door de zorgverzekeraar. Uw eigen kosten zijn in dat geval tussen de 100 en 400 euro voor de gehele behandeling. Wij raden u aan een restitutiepolis te nemen voor het volgende jaar.

Coaching

Geen therapie maar coaching? Coaching is geen standaard onderdeel van de behandeling, maar is een optioneel traject. Neuropsychologische coaching wordt niet vergoed door de verzekeraar. Hiervoor zijn de kosten EUR 125,- per uur inclusief btw. Het ‘fijn brein’ programma valt onder geneeskundige zorg maar wordt als losstaande behandeling niet vergoed door zorgverzekeraars. Kosten zijn EUR 500,- inclusief BTW.

Overig zorgproduct (OZP)

Er zijn zeldzame gevallen, waarin u de therapie zelf betaalt. Bijvoorbeeld als u geen verwijzing wilt. De kosten voor therapie zijn in dat geval 100 euro per uur.

Annulering

Wij horen graag zo snel mogelijk van u als u een afspraak wilt verzetten of annuleren. Voor het intakegesprek mailt u daarvoor naar . Tijdens de behandeling neemt u direct contact op met uw behandelaar.
Voor afspraken die later dan 48 uur van te voren (weekend niet meegerekend) worden geannuleerd, wordt een ‘no-show’ tarief van 80 euro voor een intakegesprek en 35 euro voor een regulier behandelgesprek in rekening gebracht. Deze kosten komen geheel voor uw rekening; deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.