Kosten

Therapie

 • Praktijk Nescio is een door de overheid erkende zorgverlener. Wij hebben met de verzekeraars geen contracten afgesloten.
  • Heeft u een restitutiepolis? De kosten worden dan volledig vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Heeft u een naturapolis? Dan wordt ongeveer 60 tot 80% vergoed door de zorgverzekeraar. De overige kosten (tussen de 20-40 euro per sessie van 45 minuten) zijn voor eigen rekening.
  • Wij raden u aan voor 2022 een restitutiepolis te nemen als u uw behandeling doorloopt of start in 2022 omdat de kosten dan 100% worden vergoed.
 • Wij hanteren de door de NZA vastgestelde max tarieven.
  • Link tarieven 2021: puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/
  • Vanaf 01-01-2022 wordt er in Nederland een wijziging van de bekostiging in de GGZ doorgevoerd. In het nieuwe Zorgprestatiemodel wordt per gesprek gefactureerd. Praktijk Nescio zal per maand een verzamelfactuur opstellen. Klik hier voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel en de tarieven.

Coaching

Geen therapie maar coaching? Coaching is geen standaard onderdeel van de behandeling, maar is een optioneel traject. Neuropsychologische coaching wordt niet vergoed door de verzekeraar. Hiervoor zijn de kosten EUR 125,- per uur inclusief btw. Het ‘fijn brein’ programma valt onder geneeskundige zorg maar wordt als losstaande behandeling niet vergoed door zorgverzekeraars. Kosten zijn EUR 500,- inclusief BTW.

Overig zorgproduct (OZP)

Er zijn zeldzame gevallen, waarin u de therapie zelf betaalt. Bijvoorbeeld als u geen verwijzing wilt. De kosten voor therapie zijn in dat geval 100 euro per uur.

Annulering

Wij horen graag zo snel mogelijk van u als u een afspraak wilt verzetten of annuleren. Voor het intakegesprek mailt u daarvoor naar . Tijdens de behandeling neemt u direct contact op met uw behandelaar.
Voor afspraken die later dan 48 uur van te voren (weekend niet meegerekend) worden geannuleerd, wordt een ‘no-show’ tarief van 80 euro voor een intakegesprek en 35 euro voor een regulier behandelgesprek in rekening gebracht. Deze kosten komen geheel voor uw rekening; deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.